Akce školy v roce 2008/2009

Září
- Zahájení školního roku, schůzka s rodiči
- Příchod podzimu - lampióny, stezka odvahy
- Návštěva divadla žáků ZŠ Malá Morávka u příležitosti výročí 100 let založení školy
Říjen
- Pokračování kurzu plavání
Listopad
- Ukončení kurzu plavání v Břidličné, vydání „Mokrého vysvědčení"
   (projekt PANENKY s cílem nakoupit vakcíny dětem z rozvojových zemí)
- Adventní koledování (zpívání dětí ZŠ, rozsvícení vánočního stromu v K. Studánce)
Prosinec
- Mikulášská nadílka
- Vánoční rolnička  (meziškolní soutěž ve zpěvu koled ve Vrbně p. P. - naše děti
   se umístily ve zlatém a stříbrném pásmu)
- Flétnový festival (meziškolní vystoupení pro veřejnost ve Vrbně p. P.)
- Vánoční besídka pro veřejnost
Leden - Zimní sportovní den
Únor
- Dobytí SEVERNÍHO PÓLU (akce turistického kroužku)
Březen
- Divadelní představení Bob a Bobek
- Školní soutěž žáků ZŠ v recitaci
Mistrovství málotřídních škol v obřím slalomu (Malá Morávka)
Duben
- Návštěva vernisáže výtvarných prací v Jeseníku u příležitosti 40 let CHKO Jeseníky
   (kolektivní práce našich žáků získala zvláštní ocenění)
Květen
- Setkání málotřídních škol v Dětřichově n. Bystřicí v rámci projektu SPOLUPRÁCE
   MÁLOTŘÍDNÍCH ZŠ okresu Bruntál, dotovaného z fondů EU ( proběhla zde
   prezentace školy a naše děti  předvedly velmi zdařilé představení o Slovensku)
- Besídka dětí MŠ pro maminky
MÁJOVÁ NOTIČKA – pěvecká soutěž žáků ZŠ v Břidličné (žáci naší školy získali
   při velké konkurenci 1. a 3. místo)
- DĚTI DĚTEM - účast na divadelních zpracováních pověstí z Jeseníků (naše děti
   vystoupily s pověstí O KARLOVĚ STUDÁNCE a umístily se na l. místě).
- Školní výlet (PLANETÁRIUM v Ostravě, Hornické muzeum a Landek park)
- Návštěva Národní přírodní rezervace PRADĚD (den odevřených dveří u příležitosti
  40 let CHKO Jeseníky)
Červen
- Dětský den
- Lehkoatletický přebor málotřídních škol v Malé Morávce (naše škola se umístila
   na 2. místě) 
- Florbalový turnaj málotřídních škol v Dolní Moravici (opět 2. místo pro naši školu)
- Zakončení školního roku, vysvědčení