Akce školy v roce 2007/2008

Září (fotky) - Zahájení podzimu - lapmióny, stezka odvahy
- Divadelní představení
Říjen (fotky) - Vítání nových občánků Karlovy Studánky
Listopad - Ukončení kurzu plavání v Břidličné
Prosinec (fotky) - Adventní koncert – zpívání dětí ZŠ, rozsvícení stromku v K. Studánce
- Mikulášská nadílka v ZŠ a MŠ
- Vánoční rolnička – meziškolní pěvecká soutěž koled ve Vrbně p. P.
(3 x zlaté pásmo, 1 x stříbrné, 1 x bronzové)
- Flétnový festival žáků ZŠ ve Vrbně p. P.
- Vánoční besídka pro veřejnost
- Vánoční nadělování v ZŠ
Leden (fotky) - Divadelní vystoupení studentů Gymnázia Vrbno p. P.
Únor (fotky) - Lyžařský sportovní den
Březen (fotky) - Projekt  PANENKY UNICEF
- Školní soutěž žáků ZŠ v recitaci
- Vynášení zimy
Duben (fotky) - Meziškolní recitační soutěž žáků ZŠ ve Vrbně p. P.
- Hudební vystoupení ZUŠ Bruntál za aktivní účasti našich žáků
- Akce „Hasík“
Květen (fotky) - Turistický den – Hubertka
- Májová notička – pěvecká soutěž žáků ZŠ v Břidličné (3. místo)
- Účast na internetové soutěži žáků ZŠ „Soví QÍZ“
- Školní výlet společně se ZŠ Malá Morávka a ZŠ Dolní Moravice:
Bouzov, Mladečské jeskyně
Červen - Dětský den – téma CIRKUS
- Turistický výlet na Praděd
- Lehkoatlatický přebor málotřídních škol v Malé Morávce  (2. místo)
-„Hon na lišku“ – meziškolní orientační hra žáků málotřídních škol v KS
- Florbalový turnaj málotřídních škol v Dolní Moravici
(l. místo mladší žáci,  2. místo starší žáci)
- Vyhodnocení projektu ADOPCE NA DÁLKU

Další fotografie ze školního roku 2007/2008:
- Vysvědčení
- Žáci dle tříd