Školní akce v roce 2010/2011

Září
- Seznámení dětí i rodičů se školním řádem, s požadavky nového školního roku
   a s cíly i průběžnými výsledky školních projektů
- Zahájení kurzu plavání
Akce se zúčastnili všichni žáci i pedagogové tří spřátelených škol: ZŠ a MŠ Karlova Studánka,
ZŠ a MŠ Dolní Moravice a ZŠ Malá Morávka. Děti rozdělené do devíti smíšených družstev se společně podílely na orientaci a plnění záludných úkolů v lesním terénu. Cílem bylo odstranit vzájemné soupeření a zkusit spolupracovat. Povedlo se, takže pohoštění i odměny byly zasloužené.
Říjen
Kdo se chtěl pobavit veselým divadélkem o nebezpečí některých hub, komu se líbily rozsvícené lampióny a koho lákala dobrodužná večerní stezka odvahy, ten přišel. A že nás bylo hodně - 70 dětí z Karlovy Studánky i okolí!
- Pokračování kurzu plavání
Listopad
- Ukončení kurzu plavání v Břidličné, vydání „Mokrého vysvědčení"
- Rozsvícení vánočního stromu v K. Studánce
Děti ZŠ zahájily advent krásným zpíváním vánočních koled u právě rozsvíceného vánočního stromu. Kromě písní českých tu zazněly i koledy anglické.
Prosinec
- Mikulášská nadílka
- Vánoční rolnička – meziškolní pěvecká soutěž koled ve Vrbně p. P.
Zpívali jsme, až se hory zelenaly, a vybojovali jsme 1 bronzové pásmo, 5 stříbrných a díky
Adélce Ch, Aničce S. a Kačce K. i 3 zlatá pásma.
- dobývání "severního pólu" - akce turistického kroužku
ŽIVÝ BETLÉM dětí ZŠ
Tradiční vánoční hrou o narození Ježiška, předvedenou v krásně zasněžené místní krajině, jsme potěšili nejen rodiče, ale každého, kdo se přišel podívat.
Leden
- ŠKOLA HLEDÁ TALENTY + pololetní vysvědčení
Ani jsme netušili, kolik talentů je mezi námi: děti zpívaly, tančily, cvičily, kouzlily, kreslily... a samy pomohly najít vítěze: kouzelníka Filipa K.
Díky sponzorské nabídce p. Sedláře jsme zdarma sjezdovali na místním vleku. Hodně nám to pomohlo při závodech v Malé Morávce.
Únor
- trénink na běžkách
Březen
Veliká radost, veliké vítězství - po několikaleté nadvládě Malé Morávky jsme tentokrát první MY! Získali jsme spoustu medaílí v jednotlivých kategoriiích a také celkové prvenství mezi školami. Odměnou byl i pohár a výborný dort!
- Školní soutěž žáků ZŠ v recitaci s postupem do meziškolní soutěže ve Vrbně p. P.
- Vynášení zimy 
Duben
Přišli jsme - viděli jsme - zvítězili jsme! Všichni čtyři budoucí studenti zvládli přijímačky výborně a umístili se celkově mezi prvními šesti uchazeči. Tak ať se vám daří!
- Den Země
Považujeme si toho, že žijeme uprostřed krásné přírody, a každoročně o ni pečujeme: čistíme les, sbíráme odpadky, ošetřujeme studánky a celý rok sledujeme, jak se příroda a živočichové mění a vyvíjejí.
Květen
- setkání škol v rámci projektu SPOLUPRÁCE - Dolní Moravice
Do projektu je zapojeno 7 škol. Každoroční setkání už proběhlo v Dětřichově n. Bystřicí a v Malé Morávce. Letos následovala Dolní Moravice: prohlédli jsme si jejich krásné okolí, památné stromy, školičku... Závidíme jim jejich florbalové hřiště, na němž jsme se utkali s ostatními školami a skončili na krásném druhém místě. Samozřejmě nechybělo ani přepychové pohoštění.
Maminky z nás určitě měly radost: zazpívali jsme, zarecitovali, zatančili, upletli májku a hodně jsme je potěšili i předvedenou operou "Budulínek".
Tato pěvecká soutěž každoročně probíhá v Břidličné. Všichni zúčastnění získali skvělé umístění i diplom - na nejcennější zlato pro Aničku S. a Adélku Ch. jsme obzvlášť pyšní!
Červen
- exkurze na Ranč Koločava v Heřmanovicích
Díky rodičům Kunstovým a Svobodovým si děti ZŠ i MŠ mohly zblízka prohlédnout všechna jejich zvířátka a dozvědět se o nich něco nového. A jízda na koníčcích byla samozřejmě super!
Tentokrát jsme se dostali do pohádkového světa, kterému odpovídaly masky, nápadité atrakce, dárečky i úvodní divadlo.
Nečekaně nás navštívil pán, který tu zkoumal ptactvo a přinesl nám ukázat živé a vzácné lejsky, o nichž moc zajímavě vyprávěl.
- turistický výlet - Bílá Opava, Veklá Kotlina 
Nejkrásnější a nejnavštěvovanější místa v Jeseníkách si přece nenecháme ujít!
Něco takového zvládnou jen zdatní cyklisté, a to naši starší žáci jsou. Odměnou byla aradost z výkonu i krásná podívaná na tuto hodně zajimavou oblast.
- lehkoatletický přebor málotřídních škol v Malé Morávce
Tento turnaj probíhá každoročně v Malé Morávce. Běhali jsme, skákali i házeli ze všech sil a celkové vítězství nám uteklo jen o kousek. Ale druhé místo je taky fajn. 
- výprava do historie Karlovy Studánky
Paní Burgetová takto pravidelně provádí lázeňské hosty Karlovou Studánkou a seznamuje je s její historií. No a byla tak hodná a předvedla to také nám.