GDPR

Subjekty se mohou obracet na jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Kontakty na pověřence:

e-mail: jitka.steinerova@email.cz

ID datové schránky: 4uktnz3

telefon: +420 728 456 592